ZESPOŁY

O Liście Przebojów Ludowych Radia Wrocław

Lista Przebojów Ludowych Radia Wrocław to program prezentujący zespoły ludowe działające na Dolnym Śląsku.

Są to małe wiejskie grupy seniorów śpiewające przy akompaniamencie akordeonu, zespoły wielopokoleniowe, kapele ludowe oraz zespoły pieśni i tańca. Udało nam się nagrać i przedstawić słuchaczom ponad 300 zespołów, które w swoim repertuarze posiadają piosenki ludowe.

W programie nie oceniamy zespołów. Naszym zadaniem jest prezentacja tego co dziś dzieje się na polskiej wsi. Pokazujemy aktywność seniorów i ludzi młodych, którzy chcą działać na rzecz swoich małych ojczyzn.

Chcemy też zaznaczyć wyjątkowość Dolnego Śląska na tle innych regionów polski. Mamy tu swoisty tygiel kulturowy, który powoduje, że odnajdziemy tu piosenki, tradycje i stroje ludowe z niemal wszystkich regionów przedwojennej polski.

Po drugiej wojnie zamieszkali tu m.in. kresowiacy, przybysze z ziemi kieleckiej, rzeszowskiej, Mazowsza, Polesia, Podhala czy Zamojszczyzny. Liczna grupę stanowią też reemigranci z Bośni, Górale Czadeccy z Rumuni oraz Łemkowie.

Wszyscy przywieźli tu swoje tradycje, zwyczaje, obrzędy , muzykę a nawet stroje ludowe, które do dziś przechowywane są jak najcenniejszy skarb. Oderwani od korzeni swoich rodzinnych stron, wymieszani w miastach i wioskach Dolnego Śląska za wszelką cenę starali się ocalić od zapomnienia dziedzictwo wyniesione z rodzinnego domu. Tożsamość kulturowa pozwalała odróżnić swoich od obcych, dawała poczucie dumy z przynależności do określonej zbiorowości.

By to osiągnąć najczęściej zakładali zespoły ludowe, w których prezentowali pieśni ludowe, przyśpiewki, obrzędy a nawet tradycje kulinarne. Dziś to pokolenie ludzi w podeszłym wieku, którzy powoli odchodzą. Niezwykle ważne jest aby utrwalić, ocalić od zapomnienia to dziedzictwo, które na zawsze pozostanie wartością i niezwykłym kolorytem Dolnego Śląska.

RADIO WROCŁAW Wrocław, Legnica 102,3 FM| Wałbrzych 95,5 FM| Zgorzelec, Bolesławiec 103,6 FM| Kudowa - Zdrój 98,0 FM
Kotlina Jeleniogórska 96,7 FM| Kotlina Kłodzka 96,0 FM| Bogatynia 89,0 FM