ZESPOŁY

Regulamin

Regulamin plebiscytu „Lista Przebojów Ludowych” na antenie Radia Wrocław

 1. Plebiscyt „Lista Przebojów Ludowych Radia Wrocław” przeprowadzany jest na antenie Radia Wrocław od lipca 2004 r.
 2. Organizatorem plebiscytu jest Radio Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10.
 3. Uczestnikiem plebiscytu mogą być zespoły lub kapele ludowe i folklorystyczne, zwane dalej Zespołami.
 4. Zespoły prezentowane są w audycji red. Małgorzaty Majeran-Kokott zatytułowanej Lista Przebojów Ludowych Radia Wrocław, emitowanej w każdą niedzielę w godzinach 7.00-11.00, zwanej dalej „Listą”.
 5. Zespoły prezentowane w liście, konkurują między sobą w głosowaniu słuchaczy.
 6. Słuchacze przystępują do głosowania wysyłając SMS’a zgłoszeniowego na numer 72280 z wpisanym hasłem RWKapela oraz nazwą zespołu (koszt SMSa wynosi 2 zł + VAT), lub też dzwoniąc do redakcji w czasie trwania programu na numer +48 71/ 339 90 60
 7. Nagrodami w plebiscycie są :
  • a. Bezpłatna sesja nagraniowa w Studiu Radia Wrocław, podczas której nagrywany jest materiał zwycięskiego Zespołu na płytę CD.
  • b. Umieszczenie na płycie CD nagranej przez zwycięski zespół, po jednej piosence pozostałych zespołów biorących udział w edycji.
  • c. Wyprodukowanie płyty CD w ilości każdorazowo ustalonej przez Radio z Zespołem, nie mniej niż 200 szt. na potrzeby własne zespołu, minimum 100 szt. na potrzeby własne Radia oraz 100 sztuk dla pozostałych zespołów biorących udział w edycji.
 8. Laureaci plebiscytu zostaną powiadomieni o nagrodzie przez prowadzącego w dniu zakończenia edycji programu.
 9. Zespół – laureat przekazuje dla Radia Wszelkie prawa rejestracji, wydania, sprzedaży oraz emitowania na wszystkich polach eksploatacji płyty CD Zespołu.
 10. Warunkiem otrzymania nagrody przez laureata jest przestrzeganie regulaminu plebiscytu.
 11. Uczestnicy plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Radio Wrocław S.A. na potrzeby rozstrzygnięcia plebiscytu.
 12. Laureaci zobowiązują się do pokrycia kosztu podatku od nagród w wysokości ustalonej przez obowiązujące w Polsce przepisy podatkowe.
 13. Wysłanie SMSa do plebiscytu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i zaakceptowaniem jego warunków.
 14. Wyboru laureatów dokonuje osoba prowadząca plebiscyt kierując się ilością nadesłanych SMSów oraz głosów telefonicznych.
 15. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakość usług i produktów dostarczanych przez firmy trzecie.
 16. Regulamin plebiscytu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.ludowe.prw.pl.
 17. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją Regulaminu udostępnioną w siedzibie Organizatora a zamieszczoną na stronach internetowych, decydujące znaczenie ma wersja udostępniona w siedzibie Organizatora.
 18. Przystąpienie do plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
RADIO WROCŁAW Wrocław, Legnica 102,3 FM| Wałbrzych 95,5 FM| Zgorzelec, Bolesławiec 103,6 FM| Kudowa - Zdrój 98,0 FM
Kotlina Jeleniogórska 96,7 FM| Kotlina Kłodzka 96,0 FM| Bogatynia 89,0 FM