ZESPOŁY
A | A | A

Ogólnopolski Festiwal Kultury Ludowej „Jawor – u źródeł kultury”- regulamin konkursu

RW
Utworzono: 2022-03-10 09:10

1. Nazwa Konkursu: „Jawor – u źródeł kultury” 2022

2. Organizatorem konkursu jest Radio Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10.

3. Czas trwania konkursu i wyłonienia laureatów: 13 marca – 30 kwietnia 2022

4. Konkurs przewiduje wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach: zespół ludowy i solista.

5. Uczestnikami plebiscytu mogą być Zespoły Ludowe lub Soliści (śpiewak lub instrumentalista) z Dolnego Śląska.

6. Organizator powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzi dwóch specjalistów z dziedziny etnografii i muzykologii oraz dziennikarz muzyczny Radia Wrocław.

7. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów biorąc pod uwagę następujące kryteria: twórczą interpretację kultury tradycyjnej, udział dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury tradycyjnej.

8. Zwycięzcę w kategorii „Zespół Ludowy” jury wyłoni spośród laureatów Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław, w latach 2004-2020, a wyniki zostaną ogłoszone do dnia 30.04.2022r.

9. Zwycięzcę w kategorii „Solista” jury wyłoni na podstawie zgłoszenia wysłanego w postaci nagrania MP3, zawierającego trzy utwory ludowe wykonane przez Artystę, wysłanego na adres [email protected]; Zgłoszenie musi zawierać dane osobowe Artysty i dane kontaktowe (adres mail, nr telefonu)

10. Zgłoszenia kandydatury Solisty mogą dokonać słuchacze, twórcy i artyści ludowi, animatorzy kultury oraz instytucje kultury, nauki i oświaty. Termin zgłaszania kandydatów upływa 31.03.2022r.

11. Laureaci plebiscytu zostaną powiadomieni o nagrodzie drogą telefoniczną do dnia 8.05.2022

12. Nagrody:
Nagrodą główną jest występ Zespołu Ludowego oraz Solisty podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor – u źródeł kultury” który obędzie się w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni w dniach 25-26.06 2022 r., podczas którego zaprezentują się laureaci wszystkich konkursów regionalnych Polskiego Radia.
Dodatkowo Solista otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, a Zespół Ludowy w wysokości 2000 zł, ufundowane przez Radio Wrocław. Powyższe kwoty muszą być wykorzystane na pokrycie przejazdu i zakwaterowania Artystów podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor – u źródeł kultury”.

13. Udział w konkursie i przyjęcie nagrody pieniężnej od Radia Wrocław S.A. są jednocześnie zobowiązaniem Artystów do występu podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor – u źródeł kultury” w dniach 25-26.06.2022

14. Ewentualne dodatkowe koszty wyjazdu na Ogólnopolski Festiwal Kultury Ludowej „Jawor – u źródeł kultury”, przekraczające kwotę nagrody ufundowanej przez Radio Wrocław Laureaci zobowiązują się do pokrycia we własnym zakresie.

15. Uczestnicy plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Radio Wrocław S.A. na potrzeby rozstrzygnięcia plebiscytu.

16. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).

17. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w związku z konkursem, w tym na publikację zdjęć i informacji na stronach internetowych Organizatora, i z tego tytułu nie będą sobie rościć praw do zapłaty.

18. Regulamin plebiscytu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.ludowe.radiowroclaw.pl.

19. Przystąpienie do plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

20. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy zostaną rozstrzygnięte przez Sąd we Wrocławiu.

Oddano głosów: 0

WASZE KOMENTARZE (1)
~jjadwiga(37.249.xxx.xxx) | 2022-03-20 13:50:27
nie napisaliście Państwo .czy solista ma śpiewać z akompaniamentem,czy a capella
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony. Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
RADIO WROCŁAW NA FACEBOOKU
RADIO WROCŁAW Wrocław, Legnica 102,3 FM| Wałbrzych 95,5 FM| Zgorzelec, Bolesławiec 103,6 FM| Kudowa - Zdrój 98,0 FM
Kotlina Jeleniogórska 96,7 FM| Kotlina Kłodzka 96,0 FM| Bogatynia 89,0 FM